ITC Technology

Diarienummer 2015-06690
Koordinator InvenTech Europe AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - mars 2016
Status Avslutat

Externa länkar

I nuläget finns ingen separat webbsida för projektet, men vi avser att lägga upp en så fort detta kan vara publikt map IP.