Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IT i vården-priset - för e-hälsa som ökar patientnyttan

Diarienummer
Koordinator Dagens Medicin Sverige Aktiebolag - Dagens Medicin Sverige AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - januari 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med IT i vården-priset är att stimulera, belöna och uppmärksamma innovativa lösningar och tjänster som med hjälp av IT ger ökad patient- och verksamhetsnytta i vård och omsorg. Bakom IT i vården-priset står tidningen IT i vården, som ges ut av Dagens Medicin och Computer Sweden, de två ledande nyhetstidningarna inom hälso- och sjukvård respektive IT med tillsammans över 200 000 läsare. IT i vården är också en nyhetssajt med över 5000 besök varje vecka. Priset hette tidigare Sjukvårdens IT-pris och har utdelats årligen sedan 1998, bland annat med Vinnova som en av de viktigaste bidragsgivarna. Namnbytet innebär att priset koppas till ett starkt varumärke och därigenom får en tydlig identitet. Prissumman är 70 000 kronor, varav 50 000 kr går till en vinnare och 20 000 kr fördelas på fyra specialpriser.

Långsiktiga effekter som förväntas

En viktig uppgift för IT i vården-priset är att skapa nätverk och kontaktytor mellan nominerade bidrag och partnerorganisationerna som finns både inom vården och näringslivet. Många av de genom åren belönade bidragen har varit lösningar med stor tillväxtpotential som utvecklats av entreprenörsföretag.

Upplägg och genomförande

IT i vården-priset får en omfattande redaktionell bevakning både inför tävlingen, under nomineringstiden och efter prisutdelningen i Dagens Medicin, Computer Sweden, den gemensamma bilagan IT i vården och på sajten itivarden.se. Priset marknadsförs under hösten med sammanlagt över tio egenannonser i Dagens Medicin, Computer Sweden och IT i vården, samt i inbjudningar till decemberseminariet. Vi tar också hjälp av bidragsgivarna till priset för att sprida information om priset inför och under nomineringstiden, och om vinnarna när finalen är avgjord. Alla nominerade bidrag presenteras i tidningen IT i vården och på sajten itivarden.se. Dessutom sker en fördjupad presentation av samtliga finalister i tidningen IT i vården nr 4/10 som ges ut i början av december. Finalisterna inbjuds också att presentera sina bidrag vid den årliga finalen vid IT i vårdens årliga decemberseminarium som i år hålls den 8 december. Vinnova delar ut priset i klassen Ehälsa för patientnytta.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01296

Statistik för sidan