IT i vård och omsorg - en film

Diarienummer
Koordinator Svenska IT-företagens Organisation Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid februari 2007 - mars 2007
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-00446

Statistik för sidan