ISSC Neuchatel - Optiplan

Diarienummer 2014-01233
Koordinator OptiPlan AB
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid mars 2014 - april 2014
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015