ISS Nyckelaktörsprojekt LiU, fas 2

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Innovationskontoret
Bidrag från Vinnova 13 245 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - juni 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04770

Statistik för sidan