Israeli-Nordic LS Partnering 2014 NovaHep

Diarienummer 2014-02518
Koordinator Novahep AB
Bidrag från Vinnova 12 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - maj 2014
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015