Isovox Medtech

Diarienummer 2018-04897
Koordinator Isovox Medtech AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - augusti 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Målet med projektet är att ta fram en långsiktig och hållbar IP-strategi för ISOVOX® MedTech.

Förväntade effekter och resultat

Genom att utarbeta en internationell IP-strategi för ISOVOX® MedTech så säkerställer vi vår position som världsledande inom portabla röstbås anpassade för röstanalys. Målet med IP-strategin för ISOVOX® MedTech är att skaffa en bred portfölj av internationella IP-skydd för att främja vår konkurrenskraft internationellt redan i ett tidigt stadie.

Planerat upplägg och genomförande

För att nå våra mål med en långsiktig och hållbar internationell IP-strategi krävs en ordentlig satsning redan i tidigt skede. Där kan vi med hjälp av stöd från Vinnova, anlita AWA Sweden AB som hjälper oss med en långsiktigt strategi där främst utredning och av patent och designskydd av ISOVOX® MedTech.

Externa länkar

www.isovoxmedtech.com

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.