ISOTIMBER

Diarienummer
Koordinator HIPE INNOVATION AB
Bidrag från Vinnova 92 000 kronor
Projektets löptid september 2010 - november 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01532

Statistik för sidan