ISOTIMBER

Diarienummer 2010-01532
Koordinator HIPE INNOVATION AB
Bidrag från Vinnova 92 000 kronor
Projektets löptid september 2010 - november 2010
Status Avslutat