Isoporösa keramiska membran

Diarienummer
Koordinator Nanexa AB
Bidrag från Vinnova 2 960 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - juni 2011
Status Avslutat

Externa länkar