ISO 14006 - Ecodesign standard

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 70 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - juni 2011
Status Avslutat