ISGDS

Diarienummer 2008-03938
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 640 000 kronor
Projektets löptid februari 2008 - mars 2010
Status Avslutat