Isaberg interactive

Diarienummer 2014-05607
Koordinator ISABERG FÖRLAG AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Externa länkar

En mycket grundläggande och preliminär skiss på hur välkomstsidan på webbsajten skulle kunna se ut.