Iron Hand

Diarienummer 2014-05088
Koordinator Eskilstuna Kommun - ReHabenheten Vård- och omsorgsförvaltningen
Bidrag från Vinnova 1 492 441 kronor
Projektets löptid maj 2014 - april 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

IronHand-projektet har syftat till att underlätta för äldre personer som på grund av åldrande och/eller åldersrelaterade sjukdomar, reumatism, artrit eller stroke upplevt begränsningar i handfunktion i det dagliga livet. I ironHand-projektet har dels handgrepp getts stöd av en bärbar mjuk robotshandske vid utförande av funktionella uppgifter i det dagliga livet (hemma eller fritid), dels möjliggjort handträning med en utvecklad datorbaserad applikation via en bärbar dator hemma. På så sätt har äldre fått möjlighet att aktivt delta i aktiviteter samt träna i vardagen.

Resultat och förväntade effekter

Användartester visade tidigt måttlig till hög användbarhet som var väl accepterad av användarna. De stödjande funktionerna visade bättre resultat jämfört med träningsfunktionerna. Det förbättrade systemet visade en direkt stödjande effekt på pinch-grip styrka, men inte för utförande av funktionella uppgifter. Efter slutlig design och anpassning, och 4 veckors användning i hemmet visade resultaten ökad greppstyrka, pinch-grip styrka samt förbättrat utförande av funktionella uppgifter vilket tyder på en terapeutisk effekt (baserat på preliminära analyser).

Upplägg och genomförande

IronHand-projektet genomfördes användarcentrerat i samverkan mellan medverkande partners. Användarkrav samlades in via fokusgrupper vilka gav input till fortsatt utveckling. Systemen testades för användbarhet och användaracceptans där resultaten användes för omdesign av ironHand med efterföljande test av dess stödjande effekt. Förbättringar som framkom låg till grund för ytterligare utveckling av nästa version av systemen som slutligen testades kliniskt via en randomiserad studie där systemen utvärderades som hjälpmedel eller träningsredskap i hemmet under 4 veckor.

Externa länkar

Ironhands hemsida under projektet

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.