Iron Hand

Diarienummer 2014-03912
Koordinator Bioservo Technologies Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 4 850 951 kronor
Projektets löptid maj 2014 - april 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

ironHand-projektet syftade till att möjliggöra för äldre vuxna som upplever begränsningar i handfunktionen pga ålder och/eller åldersrelaterade sjukdomar, såsom reumatism, artros och stroke, att använda sin hand i vardagen. Handstyrka är en av de funktioner som ofta minskar med stigande ålder, vilket kan ha en drastisk påverkan på livskvalitén. Med ironHand stärks greppet genom en bärbar och mjuk robothandske, och handfunktionen kan tränas upp genom dedikerade övningar på en dator. På så sätt kan äldre känna en större trygghet och fortsätta delta i arbete och/eller socialt liv.

Resultat och förväntade effekter

Under projektet identifierades behovet hos äldre vuxna, patienter och deras terapeuter i hemma- och klinisk miljö. Två konfigurationer av systemet behövdes: ett assisterande system bestående av en handske som genom mjuk robotik med inbyggda sensorer kan känna av när användaren försöker greppa ett objekt och stärka detta grepp, och ett terapeutiskt system där handsken kan kopplas till spelliknande övningar på en dator för att träna handfunktionen. Genom detta kan äldre människor bli starkare och fortsätta delta i arbete och/eller socialt liv.

Upplägg och genomförande

Ett användarcentrerat arbetssätt användes i projektet genom att involvera äldre vuxna (55+), deras vårdgivare och terapeuter genom hela utvecklingsprocessen på ett iterativt sätt för att öka chansen för anammandet av teknologin i slutändan. Fyra utvecklingsiterationer genomfördes för handsken och den terapeutiska mjukvaran av de tekniska partnerna och varje iteration genererade prototyper som testades på slutanvändare av slutanvändarorganisationerna. Feedback från dessa tester återfördes konstant och användes för att styra utvecklingsarbetet framåt i rätt riktning.

Externa länkar

www.ironhand.eu

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.