Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IQUBE Sverige 2008-2011

Diarienummer
Koordinator IQube Operations AB - IQube Stockholm City
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - januari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03412

Statistik för sidan