Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IPAC17

Diarienummer
Koordinator EXAMEC MASKINMONTAGE AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Vår förväntan var överträffad av de resultat vi nådde under utställningen. Både avseende användbara kontakter, den förnämliga exponering som Vinnova arrangerat för den svenska Big Science gruppen och kunskap avseende det egna bolagets utveckling.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet var dels att få en detaljerad uppfattning om kompetensnivå och kunskapsomfång hos konkurrenter i utlandet och dels att visa upp vårt eget företag och vad vi kan erbjuda forskningsbranschen. Vi knöt många viktiga kontakter, var uppmärksammade i media och lärde oss mycket om vilken utveckling vi själva ska initiera.

Upplägg och genomförande

Upplägget som presenterades av Vinnova, Natasa Pahlm, och genomförandet av detta var utmärkt och starkt bidragande till de goda resultaten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 maj 2017

Diarienummer 2017-02662

Statistik för sidan