IPAC17

Diarienummer 2017-02006
Koordinator Lunds universitet - Avdelningen för Industriell Produktion, Lunds Universitet
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att skapa nya kontakter med deltagare på mässan och marknadsföra några av de projekt som genomförs i Sverige kopplade mot forskningsanläggningar. Deltagandet på mässan uppfyllde väl målet gällande marknadsförandet av projekten.

Resultat och förväntade effekter

Några av de företag som deltog på mässan har i efterhand visat ett större intresse av att delta i projektet CATE-PRO då de ser en stor potential till att leverera komponenter till forskningsanläggningar samt utöka sin kunskap gällande tillverkning.

Upplägg och genomförande

Ett flertal deltagare som arbetar i projektet CATE-PRO informerade om projektet i Vinnovas monter. Där delades även ut broschyrer för att informera om projektet.

Externa länkar

http://industriellplattform.se/cate-pro/

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.