Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IPAC17

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Avdelningen för Industriell Produktion, Lunds Universitet
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att skapa nya kontakter med deltagare på mässan och marknadsföra några av de projekt som genomförs i Sverige kopplade mot forskningsanläggningar. Deltagandet på mässan uppfyllde väl målet gällande marknadsförandet av projekten.

Resultat och förväntade effekter

Några av de företag som deltog på mässan har i efterhand visat ett större intresse av att delta i projektet CATE-PRO då de ser en stor potential till att leverera komponenter till forskningsanläggningar samt utöka sin kunskap gällande tillverkning.

Upplägg och genomförande

Ett flertal deltagare som arbetar i projektet CATE-PRO informerade om projektet i Vinnovas monter. Där delades även ut broschyrer för att informera om projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-02006

Statistik för sidan