Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IPAC´17

Diarienummer
Koordinator AIRSON ENGINEERING AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med AirSon´s medverkan på IPAC´17 var att marknadsföra vårt företag och att knyta kontakter, som på sikt kan leda till framtida projekt och affärer. Syfte och mål uppfylldes till stor del; Vi fick möjlighet att både berätta om vår kompetens och att knyta kontakter.

Resultat och förväntade effekter

AirSon´s förhoppning inför IPAC´17 var att utveckla vår förståelse för vilka behov som forskningsanlägganingarna har och att knyta kontaker. Vårt deltagande i mässan är ett led i vår långsiktiga ambition att etablera oss som leverantör till de olika forskningsanläggningarna, med tydligt fokus mot den verksamhet som etableras i Lund. Vi utvecklade vår förståelse för anläggningarnas behov vidare, genom både samtal, seminarium och luncher med relevanta personer. Glädjande var även den goda kontakten och utbytet med de företag som ställde hade intilliggande montrar.

Upplägg och genomförande

AirSon Engineering hade en egen monter på mässan och deltog med olika representanter från vårt företag på mässans olika dagar. Det gjorde att flera av våra medarbetare fick möjlighet att prata med olika utställare och lyssna på föredrag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-01699

Statistik för sidan