Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IPAC17

Diarienummer
Koordinator RFR SOLUTIONS AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har lyckats med att exponera RFR Solutions för nya kundgrupper och intressenter.

Resultat och förväntade effekter

Vår möjlighet att agera leverantör till flera av Europas forskningsprojekt har ökat genom att vi gjort oss synliga på olika sätt. Dessutom har vi haft möjlighet att berätta om våra projekt som vi genomfört.

Upplägg och genomförande

Att berätta om våra framgångsprojekt och kunna visa bilder ifrån olika installationer vägde tungt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-01680

Statistik för sidan