IPAC17

Diarienummer 2017-01680
Koordinator RFR SOLUTIONS AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har lyckats med att exponera RFR Solutions för nya kundgrupper och intressenter.

Resultat och förväntade effekter

Vår möjlighet att agera leverantör till flera av Europas forskningsprojekt har ökat genom att vi gjort oss synliga på olika sätt. Dessutom har vi haft möjlighet att berätta om våra projekt som vi genomfört.

Upplägg och genomförande

Att berätta om våra framgångsprojekt och kunna visa bilder ifrån olika installationer vägde tungt.

Externa länkar

RFR Solutions develops and manufactures first-rate stainless steel solutions for customers with high demands.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.