IPAC17

Diarienummer 2017-02663
Koordinator Big Science Suppliers Network - Examec Group AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid maj 2017 - augusti 2017
Status Avslutat