IPAC17

Diarienummer 2017-01663
Koordinator EPILUVAC AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Skapa nya kontakter både med potentiella kunder och leverantörer av unika produkter, exempelvis komponenter utförda i material som tål mycket höga temperaturer eller andra extrema miljöer.

Resultat och förväntade effekter

Det viktigaste resultatet var att vi hittade ett par leverantörer av för oss strategiskt viktiga produkter.

Upplägg och genomförande

Vi hade del av ett ordinärt utställningsbås där vi visade lite bilder och hade broschyrer att dela ut. Produkten är svår att visa. Viktigast var att träffa olika människor som kom förbi och att besöka andra utställare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.