Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IPAC 2017

Diarienummer
Koordinator INDUSTRIELLT UTVECKLINGSCENTRUM SYD AKTIEBOLAG - Industriellt Utvecklings Centrum i Skåne Aktiebolag, Malmö
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

IUC Syd ledde tillsammans med Vinnova det svenska deltagandet vid IPAC 2017 i Köpenhamn. Svenska företag och organisationer deltog under namnet Big Science Sweden och vi hade sammanlagt 22 montrar på mässan

Resultat och förväntade effekter

Deltagarna fick många nya kontakter med potentiella kunder.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes genom att kontakta företag och erbjuda dem att delta. Under februari arrangerades ett seminarium där företagen fick information och ett gemensamt intresse byggdes upp för att delta. Vid mässan deltog sedan ett tjugotal företag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-01659

Statistik för sidan