IPAC 17

Diarienummer 2017-02801
Koordinator MCT Brattberg Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Delta som utställare i syfte att träffa nya affärskontakter

Resultat och förväntade effekter

Träffade flera kontakter och fått nya projekt kontakter. Nya ordrar från nya kontakterna.

Upplägg och genomförande

Utställningen var placerad i samband med konferensen vilket gav flera besök från konferensdeltagare som troligen inte besökt enbart utställningen. Big Science upplägg med gemensam svensk del var mycket bra. Mingel eventet skapade bra kontakter via det upplägget med "frågesport" mm.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.