Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IP-strategi

Diarienummer
Koordinator TADA MEDICAL AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid april 2019 - juli 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Vår produkt är förhållandevis enkel, vi har valt att anpassa designen för massproduktion för att få ner styckpriset. Detta innebär att den kan tillverkas och säljas i ett mycket stort antal länder världen över. I och med produktens globala natur är vår IP-strategi en mycket viktig del av vår affärsplan. Vårt mål med en ny IP-strategi är att kraftigt lyfta relevansen på hela vår affärsplan så att den är anpassad efter produkten med avseende på vår globala marknad, konkurrensanalys och massproduktion.

Förväntade effekter och resultat

Vår blivande IP-strategi ska vara grundad i djupanalyser utförda av experter, den ska ta hänsyn till vår och våra konkurrenters specifika plats på marknaden samt hantera alla företagets icke-fysiska tillgångar inklusive varumärken. Det lyft en välgrundad IP-strategi skulle ge vår affärsplan är ovärderlig. Det blir ett verktyg för oss att använda i många situationer framöver och kommer att genomsyra hela företagets arbetsmetodik.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer att ta in experthjälp för att genomföra nedanstående lista av aktiviteter. Resultatet av aktiviteterna kommer att summeras till ett dokument som kommer att integreras i företagets affärsplan. - Ta fram en fördjupad IP-strategi. - Inventering av icke-fysiska tillgångar i bolaget. - Inventering av konkurrenters registrerade rättigheter. - Förbättrad strategi för varumärkesuppbyggnad. - Tydligare positionering mot konkurrenterna. - Förbättrad hantering av företagshemligheter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 mars 2019

Diarienummer 2018-04932

Statistik för sidan