Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IP strategi

Diarienummer
Koordinator Evosport AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - september 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Dokumentera de IP strategier som bolaget har men som tidigare ej funnits på papper.

Resultat och förväntade effekter

En komplett dokumnetation är genomförd.

Upplägg och genomförande

Ett antal avstämningsmöten har lett till delrapporter som sedan sammanställts i en komplett slutrapport.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 december 2018

Diarienummer 2018-04815

Statistik för sidan