IP strategi

Diarienummer 2018-04815
Koordinator Evosport AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - maj 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Vi vill utveckla vår affärsverksamhet med hjälp av strategisk hantering av våra nuvarande och kommande IP resurser. Vår verksamhet bygger till stor del på att årligen skapa nya innovationer för att ta marknadsandelar på en världsmarknad. Idag har vi koll på vilka egna patent och mönsterskydd vi har men vi jobbar inte strategiskt med dessa resurser som vi skulle kunna. Vi behöver bli bättre på att analysera omvärld, vart vi vill, samt vilken strategi vi ska ha i ett IP-perspektiv.

Förväntade effekter och resultat

Kvalitetsökning, utveckling samt riskeliminering.

Planerat upplägg och genomförande

Brann patentbyrå hjälper oss med att kartlägga och forma strategierna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.