Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IP Strategi S2

Diarienummer
Koordinator S2 Separation Solutions AB - S2 Separation Solutions AB, Stenungsund
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - juni 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Att genomlysa verksamhetens IP skydd och upparbeta en IP strategi för fortsatt utveckling.

Långsiktiga effekter som förväntas

Målet har uppfyllts. Som ett resultat av detsamma har verksamhetens IP strategi och varumärkesskydd belysts och stärkts.

Upplägg och genomförande

A: Identifiering och ägandefrågor rörande CirChem:s immateriella tillgångar. B: Screening av CirChem:s situation som visar på jämförbara tjänster, produkter och processer i omvärlden. C: framtagande av strategi och plan för genomförande.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2018

Diarienummer 2018-04908

Statistik för sidan