IP Strategi S2

Diarienummer 2018-04908
Koordinator S2 Separation Solutions AB - S2 Separation Solutions AB, Stenungsund
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Upprätta en välgrundad IP strategi.

Förväntade effekter och resultat

IP strategin väntas bli ett löpande stöd till den operativa verksamheten och dess affärsrelationer både på kort och lång sikt.

Planerat upplägg och genomförande

1) Uppdatera omvärldsanalys 2) Genomföra en 360 grader intern analys av befintliga immateriella tillgångar i företaget. 3) Upprätta en handlingsplan för hur immaterialla tillgångar bör förvaltas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.