IP strategi Iscaff Pharma

Diarienummer 2018-04825
Koordinator Iscaff Pharma AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att genomlysa Iscaff Pharma AB:s IP rättigheter. Målet är att ta fram en tydlig strategi och överföra kunskap om hur vi i framtiden ska arbeta för att på bästa sätt skydda våra metoder, produkter och know-how.

Förväntade effekter och resultat

Effekten av genomlysningen är att fastställa våra nuvarande IP rättigheter, utforska nya möjliga områden att skydda och få en konkurrentanalys genomförd. Detta vill vi ska leda till en tydlig strategi kring: - Behov av nya patent, identifiera nya patenterbara områden - Utformning av kommande licensavtal - Skydd för know how, manualer, arbetsmetoder - Varumärkesskydd

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs tillsammans med leverantör med expertis inom området och startar i januari med avslut i juni. Startmöte i januari med ansvariga forskare, externa IP experter och koordinator. Därefter genomförs IP översyn för att sedan arbeta fram strategi.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.