Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IP strategi Iscaff Pharma

Diarienummer
Koordinator Iscaff Pharma AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - juni 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att genomlysa Iscaff Pharma AB:s IP rättigheter. Målet är att ta fram en tydlig strategi och överföra kunskap om hur vi i framtiden ska arbeta för att på bästa sätt skydda våra metoder, produkter och know-how. Projektet har givit oss en tydlig strategi samt kunskap kring hur vi ska arbeta framåt med vår IP portfölj.

Långsiktiga effekter som förväntas

Detta har uppfyllts genom att vi erhållit tydlig strategi kring: - Behov av nya patent, identifiera nya patenterbara områden - Utformning av kommande licensavtal - Skydd för know how, manualer, arbetsmetoder - Varumärkesskydd

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts tillsammans med leverantör med expertis inom området och startade i januari med återkommande projektmöten. Avslut i juni. Flertalet möten med ansvariga forskare, externa IP experter och koordinator har genomförts. Arbetet har lett fram till en IP strategi.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 december 2018

Diarienummer 2018-04825

Statistik för sidan