Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IP-strategi för Race.se och Raceband

Diarienummer
Koordinator RACE 2 RACE AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - mars 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Genomlysning och djupanalys av företagets intellektuella tillgångar för att sätta en IP-strategi för Race 2 Race samt med särskilt fokus på Raceband-projektet.

Resultat och förväntade effekter

Erhållen full genomlysning av företags intellektuella tillgångar. Aktivitetsplan samt IP-strategi erhållen.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts av IP-konsultföretaget aliveIP i ett nära samarbete med Race 2 Race. Projektet har innefattat olika moment, möten, workshops samt djupanalys från aliveIP:s sida.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 oktober 2018

Diarienummer 2018-04389

Statistik för sidan