IP-strategi för ny medicinteknisk plattform

Diarienummer 2018-04864
Koordinator QVICIA AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla en IP-strategi för den nyutvecklade medicintekniska plattformen ´Qvicia Plattform´. Då plattformen bl.a innehåller material för licensiering är IP-strategin avgörande för att kunna marknadsföra och sälja licenser på ett för bolaget säkert sätt. Målet är att utveckla en IP-strategi inklusive handlingsplan för att kunna initiera bredare marknadsföring och försäljning.

Förväntade effekter och resultat

Målet är att utveckla en IP-strategi och handlingsplan för att på ett säkert sätt marknadsföra och licensiera plattformen. IP-relaterade frågor identifierades tidigt som nyckelfrågor för att kunna licensiera ut material på plattformen. Då få liknande produkter identifieras inom medtech, har benchmarking vad gäller IP-lösningar för liknande plattformar inom andra områden använts. Efter framtagning av IP-strategin är planen att implementera den snarast möjligt tillsammans med konsulter inom området, så att pilotförsäljningen som initierats under Q3-Q4 2018 kan växlas upp.

Planerat upplägg och genomförande

1) Med utgångspunkt från företag som löst liknande problem planerar vi att med konsulter utreda om/hur dessa lösningar kan ligga till grund för Qvicias IP-strategi. 2) Planen är att initiera arbetet med IP-strategi samt framtagande av aktivitetsplan under tiden jan - juni 2019. Därefter kommer vi fortsätta implementeringen under Q3-Q4 2019 med målet att ha en tillräckligt kontrollerbar IP-situation under Q4 2019 för att kunna fokusera på bredare marknadsföring och försäljning. 3) Konsulttjänster från Ernst & Young samt dNovo legal (Q1-Q2) vid sidan av internt arbete (Q1-Q4).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.