Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IP-strategi för III-V/Si integration

Diarienummer
Koordinator TANDEM SUN AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid februari 2019 - juli 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets huvudmål är att etablera IP-strategi i Tandem Sun AB för att skydda IP-tillgångarna i kärnan III-V/Si-integrationstekniken. Ett IP-hanteringsram utvecklades i företaget. En strategi att fokusera på IP från början i alla relationer med externa parter fastställdes. Genom att utföra IP-granskning och IP-landskapsmappning inses det att patenten från Tandem Sun AB är väl positionerade lämpliga för tekniken. En strategi för att utforska vår IP-tillgångs fulla potential utvecklades för att skapa nya affärsmöjligheter och attrahera investeringar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Tandem Sun AB utnyttjar den egenutvecklade III-V/Si epitaxialtekniken för solenergiproduktion, som är en snabbt växande och innovationsdriven marknad. I detta projekt hjälpte IP-konsulenten företaget att utveckla en IP-strategi för att förbättra och utveckla hanteringen av IP-tillgångar, som en del av affärsstrategin. En strategi utvecklades för att skydda och maximera värdet på de tillgångar som har identifierats, för att stärka företagets position på marknaden och för att navigera i landskapet där företaget verkar, vilket kommer att implementeras i företagets drift.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes genom ett nära samarbete mellan Tandem Sun AB och Kransell & Wennborg KB. IP-strategiutvecklingen är baserad på en metodik utvecklad av Patent- och registreringsverket (PRV) och VINNOVA, som består av tre steg av 1) Inventarier av immateriella tillgångar, 2) omgivande faktorer och 3) immaterialrätt. Kartläggningen av patentlandskap utfördes baserat på offentliga databaser med PatBase över de viktigaste tekniska fälten. Genom regelbundna möten mellan företagets nyckelaktör och IP-konsult uppnåddes projektets mål framgångsrikt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2018

Diarienummer 2018-04909

Statistik för sidan