IP-strategi för III-V/Si integration

Diarienummer 2018-04909
Koordinator TANDEM SUN AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid februari 2019 - juli 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Huvudmålet med projektet är att etablera en IP-strategi i Tandem Sun AB för att skydda IP-tillgångarna i III-V / Si-integreringskärntekniken. IP-strategin kommer att integreras i driften av företaget, vilket kommer att underlätta marknadsföring och affärsutveckling och styra FoU-verksamheten som syftar till att generera nya IP-tillgångar. IP-strategin kommer att vara nyckelfaktorn för företagets framgång.

Förväntade effekter och resultat

Den potentiella IP-tillgången identifieras och dokumenteras. Ett förfarande för att skydda IP-tillgångarna kommer att upprättas. En strategi för att utnyttja vår IP-tillgång för nya marknadsmöjligheter och generera vinster kommer att utvecklas. En IP-baserad innovativ affärsstrategi kommer att utvecklas. En strategi som stärker vår position på marknaden kommer att utvecklas. Den IP-strategi som utvecklas i projektet kommer att bli en del av affärsstrategin och implementeras i driften av företaget.

Planerat upplägg och genomförande

Uppgifterna för IP-strategiutveckling kommer att genomföras i form av workshops organiserade av projektledare och patentadvokat. Patentadvokaten kommer att göra inventering av IP-tillgångar och identifiera potentiella IP-tillgångar med systematisk dokumentation. Patentadvokaten kommer att inrätta ett förfarande för bolaget att skapa ny IP och skydda IP-tillgångar. Advokaten kommer att upprätta en monetiseringsstrategi för våra IP-tillgångar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.