IP-check DeviceRadio

Diarienummer 2018-04921
Koordinator DEVICERADIO AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - april 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Vi är ett litet bolag med begränsade resurser, men är innovativa och utvecklar värdefull IP som vi kan använda när vi sätter upp samarbeten tillsammans med andra partners. Målsättningen är att bli en attraktivare partner med hjälp av IP eller få åtkomst till andras parters betydande IP genom utbyte.

Förväntade effekter och resultat

Efter implementationen förväntar vi oss att ha en väl dokumenterade IP tillgångar och på så vis öka värdet på bolaget.

Planerat upplägg och genomförande

Att ta fram en konkret och strukturerad strategi för hur vi ska agera internt och externt beträffande våra IP. Även ha ett bra underlag vid diskussioner med partners och investerare. 1. Inventera våra immaterial tillgångar tillsammans med konsulten. Ta fram processer kring hur vi arbetar med IP. 2. Vi planerar att jobba tillsammans med konsulten under 3 månader med start i slutet av Januari. 3. Genomförandet görs av konsulten samt interna resurser för intervjuer och inventering av nuvarande IP.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.