Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IP-check DeviceRadio

Diarienummer
Koordinator DEVICERADIO AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - april 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi vill få en bättre och mer enhetlig hantering av vår IP. Detta är speciellt viktigt med tanke på att vi en blandning av intern hemlig egenutvecklad mjukvara, samt öppen kod och gränssnitt som kunder och användare har tillgång till. Vi jobbar också tillsammans med partners inom projekt och det är viktigt hur vi behåller ägandet av det som är viktigt för oss.

Resultat och förväntade effekter

Vi har med hjälp av vår IP-konsult fått en inventering och en övergripande strategi över våra olika IP. Allt från pågående patent, företagshemligheter, domännamn, know-how och mjukvara.

Upplägg och genomförande

Tillsammans med vår utvalda IP-konsult gjordes an plan för arbetet med IP-strategin. Vi inledde med en längre workshop för ett sätt att få en första inventering av nuläget, samt identifierade nödvändiga kompletteringar. Själva arbetet gjordes sedan i två faser där vi fick löpande återkoppling från IP-konsulten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2018

Diarienummer 2018-04921

Statistik för sidan