IoTagenda för Sverige

Diarienummer 2013-02687
Koordinator Luleå tekniska universitet - Centrum för Distansöverbryggande teknik
Bidrag från Vinnova 360 000 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets uppgift är att komplettera agendan med de delar som saknas, eller är ytligt behandlat, och söka finansiering av ett Strategiskt Innovationsprogram. Undersöka vilka innovations- och utvecklingsmetoder som finns och deras egenskaper samt fortsätta samarbetet med andra agendagrupperingar och strategiska innovationsprogram som uttalat att de vill ha vårt samarbete för att utveckla sina agendor

Resultat och förväntade effekter

Attta fram en komplettansökan för ett eget Strategiskt Innovationsprogram.

Upplägg och genomförande

Att arbeta med komplettering av agendan som en del av ansökan för ett Strategiskt Innovationsprogram.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.