Invigos - Världens bästa skrivverktyg

Diarienummer 2015-05786
Koordinator Invigos AB
Bidrag från Vinnova 425 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - september 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag hösten 2015

Syfte och mål

Projektmålen har uppfyllts. I Invigos utvecklar elever inte bara sina texter, utan även sin förmåga och motivation att skriva.

Resultat och förväntade effekter

556 lärare från över 80 av landets kommuner har skapat ett konto och provat verktyget. Många av dessa har använt verktyget tillsammans med sina klasser och elever. I samband med skolstarten till hösten förväntar vi oss en bred Invigosanvändning bland Sveriges lärare och elever.

Upplägg och genomförande

Projektarbetet har fortskridit väl. Produkt- och affärsutveckling har bedrivits tätt ihop. Arbetet har bedrivits i samverkan med representanter och aktiva i svensk skola.

Externa länkar

Webbplats där den utvecklade produkten beskrivs.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.