Investigation of neurobiological risk factors for OCD: A discordant monozygotic twin study

Diarienummer 2018-02464
Koordinator Karolinska Institutet - Department of Clinical Neuroscience
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid september 2018 - augusti 2020
Status Avslutat