Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Investigation of neurobiological risk factors for OCD: A discordant monozygotic twin study

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Department of Clinical Neuroscience
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid september 2018 - augusti 2020
Status Avslutat

Senast uppdaterad 3 maj 2018

Diarienummer 2018-02464

Statistik för sidan