Invest Packaging&Fiber

Diarienummer 2009-04757
Koordinator MYNDIGHETEN FÖR UTL.INVESTERINGAR I SVERIGE,ISA - Invest in Sweden Agency
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2011
Status Avslutat