Invest packaging&Fiber part 3

Diarienummer
Koordinator Invest Sweden
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets målsättning är att främja tillväxt och förnyelse i svensk förpackningsindustri samt övriga fiberbaserade värdekedjor genom att förstärka regionala kompetenskluster via utländska direktinvesteringar samt att parallellt erbjuda en internationaliseringskanal för svenska innovativa SMEs. Under 2011 bidrog projektet till 11 investeringar.

Resultat och förväntade effekter

De utländska investeringarna tillför Sverige, i varierande omfattning, kompetens, kapital, arbetstillfällen samt en distributionskanal. Genom ett nära samarbete och löpande erfarenhets/kunskapsöverföring mellan regionala kompetenskluster möjliggörs en snabbare utveckling och många fällor undviks. Det gemensamma projektet skapar en resurseffektivitet, vilket öppnar stora internationella kontaktytor mot globala centra - företag,F&U, akademi - för svenska projektpartners och i förekommande fall deras medlemsföretag.

Upplägg och genomförande

Investeringsfrämjande arbete i proaktiv form kan liknas vid en normal affärsverksamhet. Här ingår komponenterna produktutveckling, marknadsföring, försäljning och kundvård. Projektet disponerar sin tid inom dessa områden i varierande grad över projektperioden. Projektet får genom sin inriktning en unik möjlighet att kanalisera marknadskunskap, kontaktytor och nätverk till svenska företag och därmed bli en viktig partner till svenska företag i deras internationaliseringsambitioner.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.