Invest Packaging&Fiber 2010

Diarienummer 2010-02602
Koordinator MYNDIGHETEN FÖR UTL.INVESTERINGAR I SVERIGE,ISA - Invest in Sweden Agency
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2010
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets målsättning är att främja tillväxt och förnyelse i svensk förpacknings-industri samt för övriga värdekedjor baserade på förnyelsebar fiberråvara genom att Förstärka regionala kompetenskluster via utländska direktinvesteringar. Erbjuda en internationaliseringskanal för mindre och medelstora svenska företag Under 2010 bidrog projektet till 13 utländska investeringar och skapade ett stort antal internationella mötesplatser för svenska företag och akademi i projektets målmarknader.

Resultat och förväntade effekter

De utländska investeringarna tillför Sverige, i varierande omfattning, arbetstillfällen, kompetens och kapital. Dessa effekter syns både på kort och lång sikt. Genom ett nära samarbete och löpande erfarenhets/kunskapsöverföring mellan de regional kompetensklustren möjliggörs en snabbare utveckling och många fällor undviks. Det gemensamma projektet skapar en resurseffektivitet vilket öppnar stora internationella kontaktytor mot globala centra för de svenska partners och i förekommande fall deras medlemsföretag.

Upplägg och genomförande

Investeringsfrämjande arbete i proaktiv form kan liknas vid en normal affärsverksamhet. Här ingår komponenterna produktutveckling, marknadsföring, försäljning och kundvård. Projektet disponerar sin tid inom dessa områden i varierande grad över projektperioden. Projektet får genom sin inriktning en unik möjlighet att kanalisera marknadskunskap, kontaktytor och nätverk till svenska företag och därmed bli en viktig partner till svenska företag i deras internationaliseringsambitioner.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.