Invest ICT

Diarienummer 2008-04223
Koordinator Invest Sweden
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid april 2008 - mars 2011
Status Avslutat