Invest ICT

Diarienummer
Koordinator Invest Sweden
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid april 2008 - mars 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-04223

Statistik för sidan