Inversa problem som ett applicerat instrument för bedomning av temperatur i skärprocesser

Diarienummer 2015-06377
Koordinator Lunds universitet - Industriell Produktion
Bidrag från Vinnova 19 485 kronor
Projektets löptid november 2015 - januari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med planeringsansökan var att etablera och utveckla en detaljera och omfattande plan för en kommande VINNMER-ansökan. Det planerade besöket har ägt rum under 7/12 15/12 2015. Under detta besöktes den planerade värdorganisationen (Lunds universitet) samt industriella partners (Sandvik Coromant AB och Seco Tools AB). Produktiva diskussioner fördes och ett beslut att gå vidare med den kommande VINNMER-ansökan fattades.

Resultat och förväntade effekter

Som ett resultat av planeringsanslaget har en ansökan till den kommande utlysningen diskuterats, koordinerats och färdigställts. Den kompletta versionen av ansökan skriven av Vyacheslav Kryzhanivskyy har kommunicerats med och blivit godkänd av Lunds universitet. Denna ansökan inväntar för närvarande godkännande och stödbrev från industriella partners. Preliminärt har Seco Tools AB godkänt att tillhandahålla en praktikplats.

Upplägg och genomförande

Projektet var noggrant planerat och därför problemfritt implementerat. En fulldags möte hölls med Sandvik Coromant och senare hölls en fulldags diskussioner med Seco Tools. Vyacheslav Kryzhanivskyy fick sällskap av den framtida handledaren Professor Jan-Eric Ståhl och Docent Volodymyr Bushlya, båda från Lunds universitet. Aktivt deltagande av värdorganisationen samt industriella partners möjliggjorde beslutsfattande på plats. Planen förfinades ytterligare vid ett senare möte på Lunds universitet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.