Inverkan av olika element på egenskaperna hos titanlegeringar gjutgods, svetsar och metall deponerat material

Diarienummer 2013-01150
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 720 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Ett av projektets huvudsyften var att öka kompetensen inom metal deponering av Ti-6Al-4V och att säkerställa resurser så att doktoranden i projektet hinner blir färdigutbildad till doktorsnivå. Kunskapen och förståelsen för metall deponering av Ti-6Al-4V har höjts avsevärt tack vare detta projekt, och det är projektgruppens enhetliga bedömning att doktoranden kommer att bli färdig doktor i detta ämne, om än 1 år senare pga föräldraledigheten, men inom normal tid för en doktorand (4 år heltid). Därmed anses projektets syfte och målsättning ha uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

De mekaniska egenskaperna för metall deponerad Ti-6Al-4V har utforskats i detta projekt. Resultaten visar att byggriktningen vid metall deponering påverkar duktiliteten hos Ti-6Al-4V. Det innebär att man i framtiden kommer behöva ta hänsyn till byggriktningen vid design av geometrier. Vissa mekaniska egenskaper är lika bra som de för smiden (generellt bäst mekaniska egenskaper, men dyrast) medan är i paritet med de för gjutgods (sämre mekaniska egenskaper, men billigast). Effekten av detta blir att nya krav kommer att ställas för hur man kvalificerar metall deponerat material.

Upplägg och genomförande

Projektet har involverat en gränsgångare (projektledaren) som arbetat deltid vid LTU och GKN, och som samtidigt har agerat handledare till doktoranden i projektet. Arbetet har varit uppdelat i arbetspaket. Tillverkningen med hjälp av metall deponering samt mekanisk provning har utförts av GKN, medan de djupare analyserna av byggriktning och mikrostruktur med uppmätta mekaniska egenskaper har utförts av LTU. Doktoranden har varit föräldraledig 1 år vilket har fördröjt analysarbetet som kommer avslutas under det kommande året.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.