InventiAir ventilationsteknik utveckling och verifiering av nästa generations energisnåla inneklimat

Diarienummer
Koordinator INVENTIAIR AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med detta projekt, har varit att verifiera InventiAirs produkter i termer av energibesparing, i en fullskalig jämförelsestudie, med produkter som använder traditionell omblandande ventilationsteknik. Vidare har syftet varit att ge beställare/föreskrivare av produkterna utförligare fakta och beräkningsverktyg, för att enklare kunna applicera InventiAirs produkter i större och komplexare bygg projekt. Målet med projektet, som har uppfyllts, har varit att verifiera empiriska slutsatser från referensanläggningar egna labb med oberoende tester.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten för projektet, går helt i linje med de empiriska slutsatserna. InventiAirs produkter ger energibesparingar och förbättrat inomhusklimat i jämförelse med traditionell omblandande teknik. De förväntade effekterna av denna studie, väntas främst ge resultat i termer av ökad försäljning och trovärdighet i större projekt. InventiAirs egna slutsatser har nu verifierats av oberoende testlaboratorium samt även skapat nya frågeställningar för utökad forskning inom området, tillsammans med högskolor i Sverige.

Upplägg och genomförande

Totalt har 6 olika produkter testats i Gävle Högskolas klimatlaboratorium, där förutsättningar har varit så lika ett verkligt kontorslandskap som möjligt. Ytor som anses mycket svårt att ventilera, när inomhuskomfort och hälsa är viktiga parametrar. I denna miljö har produkter testats i olika med varierande ingångsparametrar. (värmelaster och olika effekter från systemen för att ta bort värmen). De traditionella produkterna påvisade alltid en lägre temperatur på luften som lämnar rummet, vilket ger ett sämre resultat på ventilationens effektivitet och energiförbrukning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-03772

Statistik för sidan