Inventering av Varuförfalskningar på Internet

Diarienummer
Koordinator Cipherstone Technologies AB
Bidrag från Vinnova 67 180 kronor
Projektets löptid december 2009 - mars 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04571

Statistik för sidan