Into DeeP

Diarienummer 2018-00524
Koordinator RISE SICS Västerås AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Kunskapssatsningar för industrins digitalisering
Ansökningsomgång Kunskapsspridning för ökad digitalisering i industrin

Syfte och mål

Det övergripande målet med projektet är att dela kunskap, erfarenheter och resultat från projektet DEEP till en bredare publik. Syftet är att öka konkurrenskraften hos svensk industri. Projektet fokuserar på Artificiell Intelligens (AI) och Deep Learning, men också på vikten av att visualisera data för att ge beslutsstöd. En bättre förståelse för vilka möjligheter AI och Deep Learning innebär är en konkurrensfördel.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att resultera i ett antal nätbaserade lärmoduler som bygger på kunskap från projektet Deep Process Learning. Lärmodulerna kommer att vara öppna lärresurser (OER). Syftet är att skapa och samla material för utbildning och lärande som kan nyttjas av flera olika intressenter. Vår avsikt är att öka kunskapen om AI och Deep Learning så att individer och organisationer kan utveckla sin beställarkompetens och öka sin effektivitet i relevanta processer.

Planerat upplägg och genomförande

De nätbaserade lärmodulerna kommer att utvecklas i samarbete mellan partnerna i projektet. För att säkra en långsiktig utveckling av materialet kommer den medverkande högskolan att ta ansvar för material och metoder, samt för att det återanvänds i undervisning av både yrkesverksamma och campusstudenter. Lärmodulerna kommer att vara öppna lärresurser och publiceras på en publik webbplats.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.