Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Into DeeP

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE SICS Västerås AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte är att bidra till kompetensöverföring och utgår från det större projektet DEEP, Deep Process Learning. Målet är att öka industrins beställarkompetens inom artificial intelligence (AI), machine learning (ML) och deep learning (DL) genom en webbaserad utbildning som är publikt tillgänglig (OER, Open Educational Resources). Projektet har utvecklat och levererat fyra webbaserade utbildningsmoduler som finns publicerade på webbplatsen AIClass.se

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har utvecklat och levererat fyra webbaserade utbildningsmoduler som finns publicerade på webbplatsen AIClass.se som kommer att förvaltas och utvecklas av Mälardalens högskola. En förväntad effekt är att projektets resultat bidrar till en ökad förståelse för AI, ML och DL hos svenska företag. Ett önskat resultat är en bättre beställarkompetens som bidrar till att investeringar i tekniken blir så effektiva som möjligt. Ytterligare en förväntad effekt är nya samarbeten och projekt inom området.

Upplägg och genomförande

Projektets resultat, de webbaserade utbildningsmodulerna, har framför allt utvecklats av Mälardalens högskola och RISE SICS Västerås. De industriella partnerna har agerat kravställare och har också verifierat materialet under projektets gång. Projektet har genomförts inom ramen för samma organisation som det större projektet DEEP, Deep Process Learning (projektmöten, ledning etc).

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 mars 2018

Diarienummer 2018-00524

Statistik för sidan