Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Internationella aktiviteter för InfraSweden2030

Diarienummer
Koordinator Kungliga Tekniska Högskolan - Kungliga Tekniska Högskolan Skolan f arkitektur & samhällsbyggn
Bidrag från Vinnova 366 279 kronor
Projektets löptid september 2021 - december 2022
Status Avslutat

Syfte och mål

InfraSweden har dragit igång ett antal aktiviteter riktade mot programmets internationella omvärld med fokus på EU och Norden. Förutom egna aktiviteter har det tagits fram koncept för att erbjuda bidrag till aktörer som vill ta fram internationella ansökningar eller etablera internationellt samarbete som ligger i linje med InfraSwedens målsättningar och har potential att gagna programmets agenda. De aktiviteter som initierats inom ramen för projektet kommer från 2023 att ingå i programmets ordinarie verksamhet.

Resultat och förväntade effekter

Etablering av samarbete med aktörer och initiativ i Norge och England. Gemensamma EU initiativ/ansökningar har dragits igång tillsammans med andra svenska aktörer och SIPar. Dialog har etablerats kring TRVets internationella arbete inom EU Rail och PIARC. Planeringsbidrag och Samverkansbidrag kommer att kunna ges till aktörer som genom egna internationella aktiviteter kan gagna InfraSwedens agenda. Presenterat svenska innovationer genom Sweden Innovation Days. Aktiviteterna som nu ingår i ordinarie programarbete kommer att bidra till att nå InfraSwedens målsättningar.

Upplägg och genomförande

Arbetet har genomförts med hjälp av resurser inom programkontoret och fokusområdesledare. Dialog med andra SIPar, Vinnovas landsansvariga samt befintliga internationella nätverk har bidragit stort till projektets genomförande. Projektet har bedrivits på sådant sätt att internationella arbetet efter projektavslut ska kunna bedrivas inom ramen för ordinarie programarbete.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 februari 2023

Diarienummer 2021-03462

Statistik för sidan