Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Internationella aktiviteter för InfraSweden2030

Diarienummer
Koordinator Kungliga Tekniska Högskolan - Kungliga Tekniska Högskolan Skolan f arkitektur & samhällsbyggn
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid september 2021 - december 2022
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att bidra till att nå InfraSweden2030:s resultat, effekter och långsiktiga effektmål genom att etablera aktiviteter riktade mot programmets internationella omvärld. Målet är att dra igång olika aktiviteter i linje med programmets internationaliseringsstrategi. Dessa aktiviteter ska etableras på sådant sätt att de ska kunna integreras i programmets ordinarie operativa verksamhet.

Förväntade effekter och resultat

Internationella aktiviteter ska bygga på internationellt nätverkande och strategiska samarbeten samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte med relevanta organisationer och FoUoI-initiativ framförallt inom EU och Norden. Vidare ska dessa aktiviteter skapa möjligheter för, och stödja, internationell uppväxling av programmets projekt. Den internationella verksamheten ska förstärka InfraSweden2030:s utvecklingsagenda och på bred front bidra till att uppnå programmets mål och effekter enligt effektlogiken.

Planerat upplägg och genomförande

En rad olika aktiviteter kommer att utföras för att dra igång och etablera den internationella verksamheten. Exempel på aktiviteter är: Prioritering bland relevanta internationella organisationer och initiativ Deltagande i relevanta internationella nätverk med fokus på EU och Norden Omvärldsbevakning Benchmarking Stöd till projektens int. uppväxling Int. kommunikationsmaterial I möjligaste mån nyttjas existerande kanaler och kontakter genom resurser knutna till programmet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 april 2022

Diarienummer 2021-03462

Statistik för sidan