Internationell kvalificering spridning och virulens hos ETEC

Diarienummer 2011-03491
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
Bidrag från Vinnova 2 273 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2015
Status Avslutat
Ansökningsomgång

Syfte och mål

Syftet med projektet var att få en store förståelse för virulens och spridningsmönster hos den diarréframkallande bakterien enterotoxigen E. coli (ETEC). Vi har studerat ETEC mha sekvenseringstekninker både på DNA och RNA nivå och framförallt kunnat visa hur framgångsrika genetiska kloner av ETEC har spridits globalt. Projektet har inneburit samarbeten med forskare inom området global hälsa från Kina, Bangladesh, Bolivia och Storbritannien.

Resultat och förväntade effekter

Vi fann att det finns flera distinkta typer av ETEC stammar som uppkommit relativt nyligen under 1900-talet och sedan spridit sig globalt. Dessa resultat publicerades i Nature Genetics och uppmärksammades internationellt. Fortsatta studier av dessa ETEC kloner visade att de mest framgångsrika stammarna bär på konserverade varianter av toxiner och adhesionsfaktorer. Vi studerar nu även dessa stammar genom att titta på genuttryck under infektion och spridning. Resultaten har gett ny kunskap om hur framgångsrika patogena bakterier uppstår och sprider sig.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i samarbete med flera internationella och nationella grupper med specifika kompetenser. Next generation sekvenseringstekninker och analysmetoder har använts och utvecklats under projektets gång och då flera av mina doktorander och post-docs varit involverade i projektets olika delar har vi byggt upp kompetens inom området.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.