Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Internationell konkurrenskraft inom Upplevelsenäringen

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid december 2004 - mars 2005
Status Avslutat

Syfte och mål

Internationell konkurrenskraft inom UpplevelsenäringenDetta projekt syftar till att skapa förståelse för internationell konkurrenskraft i Tillväxtområdet Upplevelser samt beskriva internationella goda exempel.

Resultat och förväntade effekter

Detta projekt ska resultera i en rapport på engelska skriven för policymakers och intressenter.

Upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras i två faser. Fas 1 är ett sammanfattande diskussionspapper om hur och varför upplevelseindustrin bidrar till internationell konkurrenskraft. Fas 2 utvidgar arbetet med att visa goda internationella exempel på hur policy kan utveckla upplevelseindustrins roll för internationell konkurrenskraft.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2004-03071

Statistik för sidan