International growth strategy for SMEs in Europe

Diarienummer 2014-06143
Koordinator STUNS STIFT F SAMV MEL UNIV I U-A NÄRINGSL O SAM - STUNS Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle
Bidrag från Vinnova 476 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Att utveckla ett program som skapar förutsättningar för MSME och SME att utvecklas och växa. Genom samverkan med svenska och internationella klusterorganisationer, tex SSCI, Sahlgrenska Science Park och One Nucleus samt bolag har vi skräddarsytt aktiviteter enligt företagens behov. Vi har genomfört alla aktiviteter som planerats inför projektstart men även lagt till ytterligare insatser som har bedömts värdefulla under projektets gång.

Resultat och förväntade effekter

-klusterarbete: med SSCI på NLSDays och BIO Europe Spring, Paris, m. Sahlgrenska Science Park på Anglo Nordic, kontakter med Flemingsberg Science, Business Region Göteborg, MedTech West, EHealth och Medtech Göteborg, Medicon Village, Invest in Skåne, Medeon i Malmö, KIRP, KI Science Park. Fler kontakter bifogat. -Matchmaking evenemang: Genesis dec 2014 och 2015, Stevenage Bioscience Catalyst,AngloNordic, BIO PUB, 2 Efter jobbet, NLSDays, One Nucleus Leadership Series, BIO Europe Spring, Paris, BIO, Philadelphia, SACC Boston, Park Annual Göteborg -Value for SME. See attached

Upplägg och genomförande

-Kontakter och spetskompetens för relevanta delmoment i projektet har etablerats. -Kartläggning av företagens behov har utförts innan aktiviteter och evenemang. -Assisterat företag med att hitta affärspartners och andra nyckelpersoner. -PR-träning, presentationsträning och feed-back för företagen inför deltagande på evenemang och matchmaking. -Enkäter och uppföljningar. -8 nyhetsbrev med artiklar om aktiviteter, kommande evenemang, länkar till intervjuer och rapporter, notiser, till ca 600 SME. -Skapat hemsida till Sthlm-Uppsala-regionens deltagande på NLSDays.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.