Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Interaktivt läromedel som stöd i övergången från blockbaserad till textbaserad programmering

Diarienummer
Koordinator HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har lyckats med syftet att skapa ett stöd för att elever skall få en mer korrekt mental representation av "the notional machine", dvs hur en dator fungerar i samband med att de lär sig mer traditionell form av programmering. Detta på tack vare de integrerade komponenterna variabelfönster (där alla definierade variabler syns), active code (en visualisering av vart i koden som datorn läser just nu) och svenska felmeddelanden. Ett annat syfte var att sprida läromedlet utanför Hello World! I nuläget testas materialet av lärare som är verksamma på olika grundskolor i Sverige.

Resultat och förväntade effekter

Vi har, i undervisningen på Hello World!s meetups, märkt en stor skillnad när vi testat delar av materialet, i form av att eleverna blivit mer självgående och mer målinriktade jämfört med när vi använt oss av traditionell undervisningsmaterial med "vanlig" Python-kod. Med hjälp av det interaktiva läromedlet har läraren dessutom kunnat hantera fler elever, utan att undervisningskvalitén blivit lidande. Dessa fördelar förväntar vi oss kommer att äga rum även i skolan. Med den positiva respons vi fått från lärare, ser vi goda förutsättningar att materialet kommer kunna användas.

Upplägg och genomförande

Projektplanens tidplan fick tidigt omstruktureras då vi insåg att mer tid behövde läggas på att skapa den grundläggande kodbasen till spelmomenten, medan mindre tid behövdes till att skapa de pedagogiska textgenomgångarna. Då tidsbrist uppstod för viss personal togs fler anställda in i projektet som timmarna fördelades mellan. När läromedlet nu är färdigproducerat ser man tydliga möjliga utvecklingsvägar. Bland annat skulle man kunna bygga in stöd som känner av var någonstans individen eventuellt stöter på problem och då ge mer individualiserad support för att komma vidare.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05064

Statistik för sidan