Interaktiva återvinningsrum

Diarienummer
Koordinator Fält Communications AB
Bidrag från Vinnova 1 250 000 kronor
Projektets löptid mars 2011 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet hade som syfte att utveckla tjänster och tjänstestrukturer som minskar hushållsavfallet med 40 procent. även beteendet och attityden till återvinning och miljöfrågor skulle mätas före och efter pilot projektet.

Resultat och förväntade effekter

Projekt resultatet var bra. Gränssnittet med bilder och moln var mycket bra, även enkäten var väl arbetet. Projektet har massor av bra idéer som inte rymdes inom projektresurserna och erfarenheter som kommer till nytta framöver. Problem med webbläsaren i hårdvaran resulterade i att vi fick utvärdera ny hårdvara som visar sig fungera mycket bra. Vi fick tydliga indikationer på mer ordning och reda i återvinningsrummet när skärmen var fungerande. Andra intressenter har visat intresse för projektet vilket kan leda till en fortsättning i någon form.

Upplägg och genomförande

Projektet var uppdelat i tre ansvarsområden på de tre organisationerna Handelshögskolan, Designhögskolan och Fältcom. Projektet hade en styrgrupp där de tre organisationerna var representerad. I projektet fanns mer idéer än vad som rymdes inom de resurser och den tid som fanns så vi fick fokusera oss på de väsentligaste funktionerna och ta övriga delar med oss för en framtida fortsättning. Tidsplanen och ekonomi gick ihop. Fältcom kommer nu att ta fram den slutliga demonstratorn och fortsätta pilottesten för att mäta förbättringar på återvinningen under 2013.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02676

Statistik för sidan