Interaktiv guide för kliniska studier inom cellterapi

Diarienummer 2014-03062
Koordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Karolinska Trial Alliance - Huddinge närakut
Bidrag från Vinnova 295 500 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - november 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

1.Implementera, använda, utvärdera o anpassa en guide för cellterapistudier Den används vid planering och ansökningar av kliniska cellterapistudier på KTA 2.Underlätta genomförandet av kliniska studier i cellterapi, inom regionen. Guiden finns på www.kliniskastudier.se 3. Guiden ska kunna användas inom andra terapi områden och på andra institutioner/sjukhus. Arbetet är under planering. 4. Framtagning av verksamhetsmodell/process - det tillsätts en grupp för att kvalitetssäkra och organisera ´utvecklingen av Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP)´ inom Karolinska.

Resultat och förväntade effekter

1.Genom att underlätta för klin studier i cellterapi kommer Karolinska vara en attraktiv partner. 2. Öka antalet kliniska cellterapistudier i Sverige. 3. Öka Sveriges attraktionskraft som hubb för utveckling av cellterapier. Guiden medverkar till bättre kvalitet på ansökningarna. 4. Attrahera de bästa forskarna, biotech- och läkemedelsbolagen till Sverige. 5. Att tillgängliggöra validerad cellterapibehandling till patient.

Upplägg och genomförande

1. Överlämning av guiden från Innovationsplatsen till KTA har utförts. 2. Implementering av guiden och kontinuerlig anpassning till tillhörande arbetsprocesser och verksamhet på KTA har utförts. 3. Nyttan med guiden visas i ett ökat antal forskare som vänder sig till KTA för hjälp. 4. Guiden presenteras, GCP-kurs, seminarium, mail-utskick. 5. Möjligheten för access till guiden ges på www.kliniskastudier.se samt på KTAs hemsida. 6. Arbete pågår med att guiden ska göras nationell

Externa länkar

Cellterapiguiden Karolinska Trial Alliance hemsida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.